Velkommen til
Fanø Sparekasses Fond

Fanø Sparekasses Fond ønsker at være den foretrukne samarbejdspartner i udvikling og realisering af projekter samt velgørende formål, der fremmer værdifulde fællesskaber inden for kultur- og foreningsliv. Vi vil fortælle gode historier om fonden til omverdenen.

Ansøgningsfrist hvert halve år - henholdsvis 1/3 og 1/9.

Alle foreninger med videre i Fanø Sparekasses oprindelige virkeområde, kan søge støtte fra Fanø Sparekasses Fond.

Hvem kan søge?

Fanø Sparekasses Fond støtter mange små og store initiativer i det  område, som Fanø Sparekasse oprindeligt virkede i.

Hvem står bag?

Fanø Sparekasses Fond er stiftet i forbindelse med sammenlægningen af Fanø Sparekasse og Middelfart Sparekasse. Ved den lejlighed blev Fanø Sparekasses egenkapital indskudt som henholdsvis stamkapital og uddelingsaktiver. Med denne kapital er det fondens formål at støtte almennyttige og almenvelgørende formål til glæde for samfundet på lang sigt.