Det har vi støttet

Projekter vi har støttet

September 2023:
Fanø i Atlantvolden - Bog om Fanøs Krigssejlere - 49.550,- 
Realen - et nyt højtaleranlæg - 37.509,-
Ungerådet - Workshop for unge om demokrati og grøn omstilling - 26.250,- 
Foreningen Martha - Egetræsbeklædning af Svenskerbroen - 49.000,- 
Peter Uhrbrand - genudgivelse af cd samt dokumentarfilm - 28.000,- 
Fanø Fiddlers - Kulturudvekslingsaktiviteter med musikere fra Cape Breton, CA - 75.000,-                          
FANNIKERDAGEN -en container til Fannikerdagen - 72.500,- 
Fanøhallen - solceller til taget - 154.866,- 
Strien - nye døre - 125.000,- 
TeaterBLIK ønsker at skabe SIFF -Scenekunstens Internationale Festival på Fanø - 75.000,- 
RINDBYFORSAMLINGSHUS Udvendig renovering af Rindby Forsamlingshus - 100.000,- 
Fanø Ro- &Kajakklub Berig Fanø med nye Vandaktiviteter - 50.000,- 
Cyklens venner - ny cykel - 65.000,- 
FANØ BOLDKLUB Foreningsbussen i Fanø Boldklub - fra diesel til el - 200.000,- 
Musikkens hus -Vedligeholdelsesarbejde - 65.000,- 
Everten Rebekka af Fanø - økonomiskstøtte til nye sejl og rigning - 143.625,- 
Sønderho havns støtteforening -Kobberinddækning af Kåverens fundament - 20.000,- 
Ældresagen - drikkevand til nyttehaven - 55.200,-                          
FANØ TRIMCENTER Dansk producerede Body-Bikes til Fanø Trim - 150.000,- 
Sønderho Game Fuglekøjen - Renovering af fangarme - 117.319,- 
Ældresagen - indøb af nye pc og ipad - 15.000,- 
FANØ SEJLKLUB -Nye sejl til Fanø Sejlklubs laser-joller - 14.301,- 
FanøKoret -Midler til FanøKoret - 5.000,-  
Total - 1.693.120 kr.            

Marts 2024:
Forældreforeningen i Fanø Børnehave, 45.000 kr.·      
Fanø Skiklub, 10.000 kr.·      
Skubbeklub ved Fanø Plejecenter, 6.000 kr.·      
Sognearkiverne, 11.000 kr.·      
Fanø Ungeråd, 50.000 kr.·      
Fanø Gadeteaterfestival, 25.000 kr.·      
Forening for bosætning af børnefamilier i Sønderho, 29.390 kr.·      
Fanø Kunstmuseum, 20.000 kr.·      
Fanø Quindeklub, 10.647 kr.·      
Sønderho Havn Støtteforening, 20.250 kr.·      
Fanø Krocket- og Petanque Klub, 35.000 kr.·      
Fanø Bombebøsse, 25.000 kr.·      
Fanø Sejlklub, 57.100 kr.·      
iVÆRKstedet, Fanø, 75.000 kr.·      
Fanø Trimcenter, 150.000 kr.
Den selvejende institution Fanø Ridecenter, 100.000kr.  
Total - 669.387 kr.