Vi støtter

Fanø Sparekasses Fond har et mål om at udvikle lokale initiativer gennem støtte.

Hvem kan søge?

Fanø Sparekasses Fond støtter mange små og store initiativer i det område, som Fanø Sparekasse oprindeligt virkede i. Fanø Sparekasses Fond har et mål om at udvikle lokale initiativer gennem støtte. Fanø Sparekasses Fond ønsker at fremme det lokale foreningsliv, samt den kulturelle og sociale udvikling, når:



Det gør en forskel

Initiativtagerne brænder for det, de gør

Ansøgerne er ambitiøse på projektets vegne

Alle foreninger med videre i Fanø Sparekasses oprindelige virkeområde, kan søge støtte fra Fanø Sparekasses Fond.

Fonden lægger vægt på

At ansøgeren ønsker at skabe noget for andre i lokalsamfundet. Det være sig udvikling af klubben / foreningen, redskaber / instrumenter ved udøvelse af aktiviteter, afholdelse / formidling af arrangementer, renovering og udsmykning af lokaler og så videre.

Aktiviteterne skal medvirke til at skabe udvikling og sammenhold i lokalsamfundet samt være til glæde for deltagerne.

Det støtter vi ikke

Enkeltpersoner

Projekter der er afsluttede

Politiske og religiøse formål

Foreninger der indsamler for at uddele i eget navn

Udgifter til drift

Alle foreninger med videre i Fanø Sparekasses oprindelige virkeområde, kan søge støtte fra Fanø Sparekasses Fond.

Når I har fået støtte

Har I fået støtte af Fanø Sparekasses Fond til et projekt, forventes det at man i forbindelse med offentliggørelse af projektet løbende afrapporterer til fonden samt kommunikerer om og synliggør projektprocessen i forhold til offentligheden. I skal synliggøre, at jeres projekt er støttet af Fanø Sparekasses Fond. Det gælder såvel i trykte udgivelser som på hjemmesider, sociale medier og lignende. Brug gerne fondens logo, som kan downloades her.